Τι είναι?

Η τεχνική Bowen είναι μια μοναδική μορφή νευρομυϊκής επανόρθωσης. Λειτουργεί όχι…

Πώς λειτουργεί?

Σύμφωνα με μία από αυτές το Bowen διεγείρει τους αισθητικούς ιδιοϋποδοχείς…

Πώς εφαρμόζεται

Για να θέσουμε το θέμα της λειτουργίας της τεχνικής με απλά λόγια, μπορούμε να πούμε…

This post is also available in: Αγγλικα

© 2019 Copyright - Bowen Cyprus - Designed and developed by SDA Software and ISTOTOPOS