Αμυγδαλές

Κύφωση Λόρδωση

← SLIDE →

Πάρεση Προσωπικού Νεύρου

Πρίν

Μετά από 1 Θεραπεία

Μετά από 2 Θεραπείες

Περίπτωση 1 – Μετά απο 1 Θεραπεία

← SLIDE →
← SLIDE →
← SLIDE →
← SLIDE →

Περίπτωση 2 – Μετά από 3 Θεραπείες

Πρίν

Μετά από 1 Θεραπεία

Μετά από 2 Θεραπείες

Μετά από 3 Θεραπείες

Πρίν

Μετά από 1 Θεραπεία

Μετά από 2 Θεραπείες

Μετά από 3 Θεραπείες

Πρίν

Μετά από 1 Θεραπεία

Μετά από 2 Θεραπείες

Μετά από 3 Θεραπείες

Πρίν

Μετά από 1 Θεραπεία

Μετά από 2 Θεραπείες

Μετά από 3 Θεραπείες

Σκολίωση

← SLIDE →
← SLIDE →

This post is also available in: Αγγλικα