• Ιατρικά τεκμηριωμένες περιπτώσεις

Marr M, Baker J, Lambon N, Perry J.

The effects of the Bowen technique on hamstring flexibility over time: a randomised controlled trial.

Σκοπός: Η αξιολόγηση της θεραπείας του Bowen στη διατατικότητα των ισχιοκνημιαίων

Κλινική δοκιμή με τυχαία επιλογή δείγματος και ομάδα ελέγχου, τυφλή για τους αξιολογητές (RCT)

Δείγμα :
116 υγιείς ερασιτέχνες αθλητές
18-52 ετών
45 άνδρες / 71 γυναίκες

Θεραπεία : 1 συνεδρία Bowen.

Μέθοδος

Μέτρηση του εύρους της ενεργητικής
έκτασης γόνατος με ηλεκτρονικό
γωνιόμετρο

3 μετρήσεις:
Πρίν την θεραπεία
Αμέσως μετά την θεραπεία
Μια εβδομάδα μετά την θεραπεία

Αποτελέσματα

Συμπέρασμα

Μία συνεδρία με την τεχνική του Bowen αυξάνει τη διατατικότητα των ισχιοκνημιαίων σε υγιείς ενήλικες, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. Τα αποτελέσματα παραμένουν μία εβδομάδα μετά τη θεραπεία.

Félix GJS, Black L, Rodrigues M, Silva AG.

The acute effect of Bowen therapy on pressure pain thresholds and postural sway in healthy subjects.

Σκοπός: Η αξιολόγηση της θεραπείας του Bowen στον ουδό του πόνου και την ισορροπία σε υγιείς ενήλικες.

Κλινική δοκιμή, τυχαία επιλογή ασθενών, διπλή τυφλή.

Δείγμα :
34 υγιείς ενήλικες
22 (±2) ετών
16 άνδρες / 18 γυναίκες

Θεραπεία : 1 συνεδρία Bowen.

Μέθοδος

Θεραπείες:
Δύο συνεδρίες, η μία με Bowen, και η άλλη με placebo Bowen, σε τυχαία σειρά

Αξιολογήσεις:
Ο ουδός του πόνου αξιολογήθηκε με ηλεκτρονικό αλγόμετρο, παρασπονδυλικά, σε 5 σπονδυλικά επίπεδα (Α1-Ι1).

Η ισορροπία αξιολογήθηκε με τη χρήση δυναμικού επιπέδου (force plate).
Οι εξεταζόμενοι έμεναν όρθιοι με τα μάτια κλειστά στο δυναμικό επίπεδο για 90 δευτερόλεπτα. Μετρήθηκε η προσθιοπίσθια και πλάγια μετατόπιση του κέντρου βάρους και η ταχύτητα μετατόπισης του κέντρου βάρους.

Αποτελέσματα – Ουδός πόνου

Στατιστικά σημαντική αύξηση στον ουδό του πόνου στο Α1 σπονδυλικό επίπεδο
(p<0,05). Αύξηση του ουδού του πόνου στα τέσσερα υπόλοιπα σπονδυλικά επίπεδα η οποία δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Αποτελέσματα – Ισορροπία

Στατιστικά σημαντική αύξηση στο εύρος της προσθιοπίσθιας μετατόπισης.
Στατιστικά σημαντική μείωση στην ταχύτητα μετατόπισης.

Συμπέρασμα

Μία συνεδρία με την τεχνική του Bowen μάλλον αυξάνει τον ουδό του πόνου
σε υγιείς ενήλικες. Για να εξαχθούν βεβαιότερα αποτελέσματα χρειάζεται η
έρευνα να επαναληφθεί με μεγαλύτερο δείγμα και σε συμπτωματικούς
ασθενείς.

Μία συνεδρία με την τεχνική του Bowen μειώνει την ικανότητα ισορροπίας,
αμέσως μετά την θεραπεία.

Christine A. Argenbright, Ruth E. Taylor-Piliae, Lois J. Loescher.

Bowenwork for symptom management of women breast cancer survivors with lymphedema: A pilot study

Σκοπός:
Η αξιολόγηση της θεραπείας του Bowen στην ποιότητα ζωής, το λειτουργικό επίπεδο, τον πόνο, το εύρος κίνησης, την περιφέρεια του βραχίονα και της ποδοκνημικής σε γυναίκες με λεμφοίδημα μετά από μαστεκτομή.

Πιλοτική ημιπειραματική κλινική δοκιμή (quasi-experimental) με επαναλαμβανόμενες μακροπρόθεσμες μετρήσεις

Δείγμα:
20 γυναίκες
48-76 ετών (60,8 ± 8,1)
1-6 έτη μετά από θεραπεία καρκίνου μαστού

Μέθοδος

Θεραπείες:
4 συνεδρίες Bowen, σε 6 εβδομάδες.

Αξιολογήσεις:
Ποιότητα ζωής: Short-Form Health Survey (SF-36)
Λειτουργικότητα: Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT-B) index
Πόνος: The Brief Pain Inventory (BPI) short form
Εύρος κίνησης: Απαγωγή – Κάμψη ώμου με ηλεκτρονικό γωνιόμετρο
Οίδημα: Περιφέρεια βραχίονα, ποδοκνημικής άρθρωσης
Ασφάλεια της μεθόδου

Αποτελέσματα

Ποιότητα ζωής: Βελτίωση (p=0,006)
Λειτουργικότητα: Βελτίωση (p=0,003)
Πόνος: Στατιστικά μη σημαντική βελτίωση
Εύρος κίνησης: Βελτίωση (p=0,01)
Οίδημα: Βελτίωση (p=0,01).
Ασφάλεια:
Αίσθημα ηλεκτρικού ρεύματος n=2
Πόνος στην μέση n=2
Πόνος στον βραχίονα n=1
Πόνος στο ισχίο n=1
Συναισθηματική απελευθέρωση – Δάκρυα n=7

Συμπέρασμα

H θεραπεία του Bowen είναι μία μάλλον αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος στην αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος σε γυναίκες με μαστεκτομή.

Η έρευνα πρέπει να επαναληφθεί με μεγαλύτερο δείγμα ασθενών και ομάδα ελέγχου.

Ewelina Kopczyńska, Roksana Malak, Anna Kostiukow, Włodzimierz Samborski

Bowen Technique for patients with low back pain

Σκοπός:
Η αξιολόγηση της θεραπείας του Bowen στο εύρος της κίνησης, το λειτουργικό επίπεδο και τον πόνο, σε ασθενείς με οσφυαλγία.

Πιλοτική ημιπειραματική κλινική δοκιμή (quasi-experimental) με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις

Δείγμα:
50 ασθενείς με οσφυαλγία (40 γυναίκες) 25-60 ετών (μ.ο. 39,9)
Διάρκεια: 34%<4 εβδομάδες, 52%>3 μήνες

Μέθοδος

Θεραπείες:

3 συνεδρίες Bowen, μία κάθε 6-10 ημέρες.

Αξιολογήσεις:
Πρίν από κάθε συνεδρία και μία εβδομάδα μετά την 4η συνεδρία
Λειτουργικότητα: Revised Oswestry Low Back Pain Disability Scale
Πόνος: Vas scale
Εύρος κίνησης: Κάμψη, έκταση, πλάγια κάμψη και στροφή,
με την χρήση μεζούρας

Αποτελέσματα

Συμπέρασμα

H θεραπεία του Bowen είναι μία αποτελεσματική μέθοδος στην αντιμετώπιση του πόνου, της μειωμένης κινητικότητας και της αναπηρίας σε ασθενείς με οσφυαλγία.

Η έρευνα πρέπει να επαναληφθεί με μεγαλύτερο δείγμα ασθενών και ομάδα ελέγχου.

B. Carter

A pilot study to evaluate the effectiveness of Bowen Technique in the management of clients with frozen shoulder

Σκοπός:
Η αξιολόγηση της θεραπείας του Bowen στην ποιότητα ζωής, το λειτουργικό επίπεδο και τον πόνο, σε ασθενείς με σύνδρομο παγωμένου ώμου.

Πιλοτική κλινική δοκιμή

Δείγμα:
20 ασθενείς με σύνδρομο παγωμένου ώμου (10 γυναίκες)
Διάρκεια: 1 μήνας – 2 έτη

Μέθοδος

Θεραπείες:
5 συνεδρίες Bowen, σε 5 εβδομάδες.
Αξιολογήσεις:
Πόνος: Καθημερινό ερωτηματολόγιο μέγιστου και ελάχιστου πόνου
Εύρος κίνησης: Σύστημα αξιολόγησης (1-3 ή 4) για κάμψη,απαγωγή, έκταση, έσω στροφή, έξω στροφή και «γλύστριμα στον τοίχο». Σκόρ 6-20

Αποτελέσματα

Πόνος: Μέγιστος πόνος πριν = 7 (1-10), μετά = 1,45 (0-5)
Ελάχιστος πόνος πριν = 2 (0-6), μετά = 0,8 (1-3)

Εύρος κίνησης: 70% (n=14) πλήρης αποκατάσταση της κίνησης
30% (n=6) μικρός περιορισμός της κίνησης

Συμπέρασμα

«Bowen Technique, from this pilot study, demonstrated an improvement for participants, even those with a very longstanding history of frozen shoulder. Bowen can be seen to be a positive intervention for the clients in this study.»

Έρευνα μειωμένης αξιοπιστίας:
Μικρό δείγμα n=20
Mή πρότυπα αξιολογητικά εργαλεία
Ελλειπής στατιστική ανάλυση

This post is also available in: Αγγλικα

© 2019 Copyright - Bowen Cyprus - Designed and developed by SDA Software and ISTOTOPOS